مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Plex-OS - Standard -

- Free Setup

- 2 EUR/ 3 USD / Registration

- One License

- Bug Fixes

- 24/7/365 Support

CDMS - Advance -

- Free Setup

- One License

- Bug Fixes

- Frequent Updates

- Monthly Backups

- 24/7/365 Support

CDMS - Advance II -

- Free Setup

- One License

- Bug Fixes

- Frequent Updates

- Monthly Backups

- 24/7/365 Support

CDMS - Ultimate -

- Free Setup

- One License

- Bug Fixes

- Frequent Updates

- Daily Backups

- Custom Features

- 24/7/365 Support

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.231.226.211) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution